Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO

W styczniu i w lutym na terenie całego powiatu kamieńskiego i w poszczególnych gminach policjanci spotykali się z różnymi środowiskami i przedstawicielami instytucji w ramach konsultacje społecznych, które stanowią istotne wsparcie dla tworzenia mapy zagrożeń. Konsultacje społeczne pozwalają na zdefiniowanie oczekiwań społecznych oraz określenie sposobu rozwiązania określonych problemów. Poniżej zostały przedstawione wnioski z przeprowadzonych konsultacji.

 

Gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych:
 Potrzeba umieszczenia na mapach zagrożeń miejsc, w których w perspektywie powinny
pojawić się posterunki Policji, ale również wskazanie potrzeb zwiększenia etatowego
istniejących, których położenie jest zbieżne z występowaniem dużej ilości zagrożeń
 Ujęcie w tworzonych mapach zagrożeń informacji dotyczących miejsc zagrożeń demoralizacją,
handlem narkotykami i aktami wandalizmu w celu zobrazowania na terenie gminy problemu,
występującego w poszczególnych częściach danego rejonu
 Umieszczenie na mapach zagrożeń informacji pochodzących z pionu kryminalnego w zakresie
rozpoznania operacyjnego dotyczącego potencjalnych trendów rozwoju przestępstw między
innymi kradzieży z włamaniem do mieszkań i domów jednorodzinnych
 Na mapach zagrożeń powinny być umieszczane miejsca, które ze względu na małą aktywność
gospodarza mogą prowokować zaistnienie sytuacji niebezpiecznych. Brak oświetlenia
w miejscach publicznych, parkach lub zaniedbane obszary zielone w miejscach publicznych
mogą prowokować do zaistnienia różnych zagrożeń. Umieszczanie ich na mapach zagrożeń
motywowałoby gospodarzy do prawidłowego zagospodarowania tych przestrzeni
 Poza informacjami dotyczącymi zagrożeń, mapa powinna zwierać również informacje
dotyczącą migracji wakacyjnej na danym terenie. Ze względu na aktywność turystyczną
w wybranych regionach warto umieścić informację, jak dużo w okresie sezonowym pojawia się
ludzi na danym obszarze. Powinno mieć to niewątpliwie wpływ na dyslokację służby
i umiejscowienie patroli Policji

 

Gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych:
 Propozycja umieszczania na mapach zagrożeń informacji dotyczących miejsc powstawania
sezonowych dyskotek i obszarów organizacji imprez masowych w celu ewentualnego
przeciwdziałania kumulacji zbyt wielu takich miejsc na jednym obszarze.
 Na mapach zagrożeń powinny być umieszczane miejsca, które ze względu na małą aktywność
gospodarza mogą prowokować zaistnienie sytuacji niebezpiecznych. Brak oświetlenia
w miejscach publicznych, parkach lub zaniedbane obszary zielone w miejscach publicznych
mogą prowokować do zaistnienia różnych zagrożeń. Umieszczanie ich na mapach zagrożeń
motywowałoby gospodarzy do prawidłowego zagospodarowania tych przestrzeni.
 Umieszczenie na mapach zagrożeń informacji pochodzących z pionu kryminalnego w zakresie
rozpoznania operacyjnego dotyczącego potencjalnych trendów rozwoju przestępstw między
innymi kradzieży z włamaniem do mieszkań i domów jednorodzinnych.

 

Gmina Kamień Pomorski, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych:
 Poza informacjami dotyczącymi zagrożeń, mapa powinna zwierać również informacje
dotyczącą migracji wakacyjnej na danym terenie. Ze względu na aktywność turystyczną
w wybranych regionach warto umieścić informację, jak dużo w okresie sezonowym pojawia się
ludzi na danym terenie. Powinno mieć to niewątpliwie wpływ na dyslokację służby
i umiejscowienie patroli Policji.
 Propozycja umieszczania na mapach zagrożeń miejsc grupowania się zdemoralizowanej
młodzieży (palącej papierosy, spożywającej alkohol) szczególnie w obszarze osiedli, budynków
mieszkalnych oraz szkół.
 Poza informacjami dotyczącymi zagrożeń, mapa powinna zwierać również informacje
dotyczącą migracji wakacyjnej na danym terenie. Ze względu na aktywność turystyczną
w wybranych regionach warto umieścić informację, jak dużo w okresie sezonowym pojawia się
ludzi na danym obszarze. Powinno mieć to niewątpliwie wpływ na dyslokację służby
i umiejscowienie patroli Policji.

 

Gmina Międzyzdroje, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych:
 Brak potrzeby umieszczania na mapach zagrożeń zbyt wielu informacji dotyczących sytuacji
niebezpiecznych. Na mapach powinny znaleźć się wyłącznie systematycznie występujące
zagrożenia lub sytuacje mające charakter sezonowy. Dodatkowe zjawiska tylko niepotrzebnie
wpłyną na obniżenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
 Mapa zagrożeń powinna obejmować sezonowe migracje mające związek z wypoczynkiem ludzi
na wybrzeżu.
 Oznaczenie na mapach zagrożeń punktów sprzedaży alkoholu, w których notorycznie dochodzi
do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

 

Gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych:
 Oznaczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych dla rowerzystów.
 Umieszczenie na mapach zagrożeń informacji o obszarach objętych monitoringiem, obszarach,
na których monitoring miejski nie funkcjonuje oraz miejscach najczęstszych kradzieży
kieszonkowych.
 Potrzeba nanoszenia informacji dotyczących miejsc, w których powinny znaleźć się patrole
Policji ze względu na ilość zdarzeń w terenie.
 Potrzeba poprawy infrastruktury komunikacyjnej i naniesienie na mapy zagrożeń informacji
o miejscach szczególnie niebezpiecznych dla osób korzystających z takiej infrastruktury (źle
oznakowane miejsca dla podróżnych, czarne punkty, niewłaściwe rozwiązania w ruchu
drogowym, zbyt wąskie chodniki, przejścia dla pieszych).
 Wniosek o nieumieszczanie na tego typu mapach informacji o punktach prowadzenia kontroli
drogowych lub działań policyjnych mających na celu ujawnienie sprawców wykroczeń oraz
przestępstw.
 Wnioskowano, aby na mapie umieścić informację dotyczącą handlu środkami odurzającymi
oraz zagrożeń z tego wynikających dla osób małoletnich.

 

powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych:
 Propozycja umieszczania na mapach zagrożeń miejsc grupowania się zdemoralizowanej
młodzieży (palącej papierosy, spożywającej alkohol) szczególnie w obszarze osiedli, budynków
mieszkalnych oraz szkół.
 Ujęcie w tworzonych mapach zagrożeń informacji dotyczących miejsc zagrożeń demoralizacją,
handlem narkotykami i aktami wandalizmu w celu zobrazowania na terenie gminy problemu,
występującego w poszczególnych częściach danego rejonu.
 Na mapach zagrożeń powinny być umieszczane miejsca, które ze względu na małą aktywność
gospodarza mogą prowokować zaistnienie sytuacji niebezpiecznych. Brak oświetlenia
w miejscach publicznych, parkach lub zaniedbane obszary zielone w miejscach publicznych
mogą prowokować do zaistnienia różnych zagrożeń. Umieszczanie ich na mapach zagrożeń
motywowałoby gospodarzy do prawidłowego zagospodarowania tych przestrzeni.
 Potrzeba nanoszenia informacji dotyczących miejsc, w których powinny znaleźć się patrole
Policji ze względu na ilość zdarzeń w terenie.