Aktualności

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt interesantów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oraz siedzibach jednostek podległych.

Rekomendujemy składanie podań, skarg, wniosków i innych dokumentów w sprawach należących do właściwości urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), elektronicznych skrzynek podawczych, poczty elektronicznej, faksu itp.

Powyższe nie dotyczy osób, które otrzymały wezwania do stawiennictwa, jak również innych pilnych i uzasadnionych przypadków, związanych z realizacją ustawowych zadań Policji.