Aktualności

Kwarantanna narodowa. Mandaty i grzywny za złamanie obostrzeń

Kwarantanna narodowa obowiązuje od 28 grudnia 2020 roku. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające nowe obostrzenia do 17 stycznia 2021 roku, czyli na czas kwarantanny narodowej

Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia.

Nowe rozporządzenie ukazało się właśnie w Dzienniku Ustaw. W rozporządzeniu pojawia się także kwestia szczepień - osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 nie będą wliczane do limitu pięciu osób, jakie mogą brać udział w zgromadzeniach - to oznacza, że w takim zgromadzeniu może wziąć udział więcej osób, o ile będą one zaszczepione.

Nowe rozporządzenie reguluje też kwestie kwarantanny po przyjeździe do Polski - musi poddać się 10-dniowej kwarantannie. Nie będzie to dotyczyło osób, które zostały zaszczepione przeciw Covid-19.

Hotele zamknięte, ale są wyjątki
Rozporządzenie precyzuje, że do 17 stycznia zamknięte zostaną hotele. Prowadzenie usług hotelarskich jest jednak możliwe dla hoteli robotniczych lub dla pracowników sezonowych, a także dla osób wykonujących zawód medyczny, zawodowych kierowców zajmujących się transportem drogowym, załogi samolotów, dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego, dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Z hoteli mogą korzystać także sportowcy, zawodnicy, trenerzy.

Galerie handlowe
Rozporządzenie precyzuje, że do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni powyżej 2000 kw. zakazuje się handlu detalicznego. Będą jednak mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, sklepy zoologiczne, sklepy budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, punkty sprzedaży gazet, książek, lub kuponów gier losowych. Czynne będą także stacje paliw.

W galeriach handlowych obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej z wyjątkiem usług fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych, a także gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności.

Ważne: do dnia 17 stycznia 2021 r. osoby przebywające w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, placówce handlowej, na stacji paliw czy na targowisku są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

W obiektach i placówkach handlowych oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m kw. (w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m kw.) 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m kw.

Siłownie, baseny, kluby fitness
Do 17 stycznia 2021 r. został wprowadzony zakaz prowadzenia dyskotek i klubów nocnych z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych. Zakaz dotyczy także basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness, które działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub są przeznaczone dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Nowe przepisy likwidują lukę z której do tej opory korzystali właściciele siłowni, basenów oraz klubów fitness - nie będą mogły, jak do tej pory prowadzić działalności i organizować zawodów sportowych de facto zapraszając klientów, którzy zapisywali się na takie zawody. Nowe rozporządzenie precyzuje, że takie zawody mogfą zostać organizowane tylko jesli mowa o zawodach sportu zawodowego w rozumieniu ustawy lub zawodników pobierających stypendia sportowe bądź zawodników, którzy są członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, paraolimpijskiej lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, a także dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Stoki narciarskie zamknięte od 28 grudnia do 17 stycznia
Zgodnie zapowiedzią przedstawicieli rządu od 28 grudnia do 17 stycznia zostaną zamknięte stoki narciarskie i wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. W opublikowanym rozporządzeniu jest zapis o zakazie prowadzenia wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B. A właśnie ta podklasa obejmuje obsługę stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część działalności obiektu rekreacyjnego.

 

Po wejściu nowych obostrzeń za nieprzestrzeganie zasad grozi ryzyko otzrymania mandatu, który od 1 grudnia 2020 r. może wynosić już nie 500 zł, ale 1000 zł. Równocześnie policjanci mogą zdecydować o skierowaniu sprawy do sanepidu, który z kolei dysponuje prawem do nałożenia grzywny w wysokości do 30 tys. zł

 

 

st.post. Katarzyna Jasion

 

 

 

  • wirus