Aktualności

Caritas- wykonawcą świadczdeń dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Caritas stał się do 31 grudnia 2021 r. wykonawcą świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym.

INFORMACJA O UTWORZENIU I FUNKCJONOWANIU PUNKTÓW POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH ORAZ ŚWIADKÓWI OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH.

W związku z zawarciem dnia 13 stycznia 2020 r. przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej umowy z Ministrem Sprawiedliwości, działając na podstawie art. 43 §10 oraz art. 43 § 8 pkt 1 i 2a i § 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 652 ze późn. zm., dalej: ustawa) oraz § 36 i § 37 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760 z późn. zm.),Caritas stała się do 31 grudnia 2021 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

W oparciu o zawartą umowę, Caritas będzie wykonywała następujące zadania:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
 2. Organizowanie i finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 3. Pokrywanie kosztów pomocy psychologicznej;
 4. Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych oraz telefonicznych;
 5. Finansowanie pobytu dziecka w szkołach i przedszkolach publicznych;
 6. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych;
 7. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 8. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
  i opłat za media (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych);
 9. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej;
 10. Finansowanie bonów żywnościowych;
 11. Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej (bony towarowe);
 12. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (kolonie dla dzieci);
 13. Finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę (rodzinny wyjazd weekendowy);
 14. Zakup urządzeń i wyposażenia.

 

Powyższe zadania będą realizowane w oparciu o funkcjonowanie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koszalinie oraz podległych mu Lokalnych Punktów Pomocy:

Lp.

Miejsce świadczenia pomocy wraz z podaniem adresu, nr telefonu, adresu e-mail

Dni przyjęć osoby pierwszego kontaktu

Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu

1

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koszalinie

Caritas DiecezjiKoszalińsko-Kołobrzeskiej

Ul. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin

Tel. 518-960-940

e-mail: koszalin.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

12.00 - 20.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 12.00

2

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kołobrzegu

Ośrodek Charytatywnydla Dzieci i Młodzieży

pw. św. Aniołów Stróżów,

ul.Aniołów Stróżów 1, 78-100 Kołobrzeg

tel. 532-460-220

e-mail: kolobrzeg.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 - 18.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

3

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wałczu

Centrum Charytatywno – Opiekuńcze Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Wałczu

Ul. Okulickiego 22, 78-600 Wałcz

Tel. 532-460-223

e-mail: walcz.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 - 18.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

4

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinku 

Dom Parafialny przyParafii Pw. Narodzenia

Najświętszej Maryi Panny,

ul. 3 maja 1A, 78-400 Szczecinek

tel. 518-532-389

e-mail: szczecinek.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 - 18.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

5

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Połczynie-Zdroju

Dom Parafialny przy Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,

ul. Jana Pawła II 2, 78-320 Połczyn-Zdrój

tel. 882-358-287

e-mail: polczyn.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

Czwartek

10.30 – 16.30

 

 

6

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Złocieńcu

Dom Parafialny przy Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bohaterów Warszawy 25, 78-520 Złocieniec

tel. 516-840-097

e-mail: zlocieniec.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

Piątek

 

10.00 – 16.00

 

7

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Darłowie

Dom Parafialny przy Parafii

pw. Matki Bożej Częstochowskiej,

ul. Franciszkańska 4, 76-150 Darłowo

tel. 882-358-288

e-mail: darlowo.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:00 – 18:00

09.00 - 15.00

10.00 - 14.00

08.00 - 12.00

08.00 - 10.00

8

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sianowie

Dom Parafialny przy Parafii

 pw. św. Stanisława Kostki,

ul. Kościelna 1, 76-004 Sianów

tel. 532-460-212

e-mail: sianow.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

Wtorek

Środa

Czwartek

 

08.00 - 14.00

16.00 - 20.00

08.00 - 14.00

9

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białogardzie

Dom Parafialny przyParafii pw. św. Jadwigi,

ul. Feliksa Stamma 21, 78-200 Białogard

tel. 882-358-287

e-mail: bialogard.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

08.00 - 16.00

14.00 - 18.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

 

Kontaktować się można również pod całodobowym nr tel: +48 532 460 213.

 

 

 

 

 

 

 • czerwony krzyż na białym tle