Konsultacje społeczne

"Bzpieczny Senior" – konsultacje społeczne w sprawie bezpieczeństwa osób starszych

Wczorajsze spotkanie (16.10.2017r.) z Klubem Seniora w Kamieniu Pomorskim było pierwszym z cyklu, w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Policjanci po raz kolejny wychodzą z inicjatywą profilaktyczną mająca na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kamieńskiego i rozwiązanie zgłaszanych problemów.

Klubowicze, biorąc udział w konsultacjach pokazują, że mimo wieku są aktywni – uczestniczą w życiu społecznym, a także starają się pozytywnie wpływać na stan bezpieczeństwa w regionie, w którym mieszkają.

W trakcie trwania konsultacji społecznych poruszono wiele istotnych tematów, które niezwykle nurtowały uczestników spotkania.

Były to:

  • program "Bezpieczny Senior"*,

  • oszustwa metodą "na wnuczka", "na policjanta" itp. - jak prawidłowo postępować w takich przypadkach,

  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – wpływ na poczucie bezpieczeństwa osób starszych,

  • aplikacja moblina "Moja Komenda" – jak szybko nawiązać kontakt ze swoim dzielnicowym,

  • rola dzielnicowego, jako policjanta "pierwszego kontaktu",

  • zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia własnego i innych osób,

Serdecznie dziękujemy Klubowi Seniora w Kamieniu Pomorskim za udział w spotkaniu.

 

 

* zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od województwa zachodniopomorskiego i jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. "Region dla Rodziny".

A.B.