Bezpieczne Ferie

Bezpieczne Ferie 2020 r. - podsumowanie działań kamieńskich policjantów

Data publikacji 24.02.2020

Ferie zimowe już za nami. Tak, jak i w latach ubiegłych, tak i w tym roku nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu kamieńskiego czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Jednak dbanie o bezpieczeństwo, to nie tylko pogadanki z dziećmi i młodzieżą oraz rozdawanie odblasków – to ciężka praca i służba, aby każdy mógł się czuć bezpieczny i w pełni korzystać z zimowego wypoczynku.

PREWENCJA

Wzorem lat ubiegłych mundurowi włączyli się w realizację zadań prewencyjnych pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe 2020 r.”. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim podjęli szereg działań, których priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, korzystającym z wypoczynku zimowego na terenie powiatu kamieńskiego.

 

Jednak dbanie o bezpieczeństwo, to nie tylko pogadanki w szkołach („Bądź bezpieczny”,Ferie z kamieńskimi policjantkami”) czy podczas półkolonii i kolonii zimowych oraz rozdawanie odblasków - to ciężka praca i służba na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wypoczywającym osobom. W związku z tym, jeszcze przed rozpoczęciem ferii, policjanci m.in.: sprawdzali miejsca wypoczynku zbiorowego, miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży, podjęli współpracę z samorządami i innymi instytucjami pozarządowymi. W czasie ferii nastąpiła intensyfikacja działań prewencyjnych, które miały wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży:

  • przeprowadzono 90 spotkań profilaktycznych;
  • wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim oraz z przedstawicielem Straży Pożarnej PSP Kamień Pomorski przeprowadzano sprawdzenia obiektów wypoczynkowych, celem eliminowania nieprawidłowości i zagrożeń związanych z pobytem dzieci i młodzieży;
  • kontrolowano miejsca sprzedaży alkoholu pod kątem dostępności alkoholu dla osób poniżej 18 roku życia – nie stwierdzono nieprawidłowości;
  • sprawdzano miejsca zagrożone, nie przystosowane do zabaw zimowych, a wykorzystywane przez dzieci i młodzież.

  

RUCH DROGOWY

W realizację założeń programu „Bezpieczne Ferie Zimowe 2020 r.” zaangażowani byli również funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. To oni na co dzień strzegą bezpieczeństwa na drogach, jednak podczas ferii, strzegli także bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Szczególną uwagę zwracali na kontrole autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek („Autobusy do kontroli”). Kontrolowali zarówno autokary, wyjeżdżające, jak i te, których mali pasażerowie mieli spędzić zimowe ferie na terenie powiatu kamieńskiego. Sprawdzali przede wszystkim: stan techniczny autokarów, ich wyposażenie, uprawnienia kierujących oraz stan trzeźwości kierujących.

Należy nadmienić, że w jednym z kontrolowanych autobusów policjanci kamieńskiej „drogówki” ujawnili usterki, które mogłyby stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia przewożonych osób. Tak się jednak nie stało. Dowód rejestracyjny pojazdu zatrzymano, a samego autobusu nie dopuszczono do ruchu.

  

st. sierż. Aleksandra Berenda