Bezpieczne Ferie Zimowe 2018r.

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA PRAC W KONKURSIE „Stok nie jest dla bałwanów” ZOSTAŁ WYDŁUŻONY.

„Stok nie jest dla bałwanów”, to konkurs plastyczny na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS. Jest on elementem akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Na autorów najciekawszych prac konkursowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane Przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU. DECYZJĄ ORGANIZATORÓW KONKURSU WYDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH DO DNIA 5 MARCA 2018 ROKU (decyduje data wpływu do Komendy Głównej Policji).

Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że w Polsce wzrasta liczba zwolenników uprawiania sportów zimowych. Ta forma aktywnego wypoczynku, oprócz dostarczania wrażeń estetycznych i relaksu, niesie za sobą również zagrożenia. Na stokach dochodzi do nieodpowiedzialnych i ryzykownych zachowań. Uczestnicy zabaw i wypoczynku stają się ofiarami nie tylko nieszczęśliwych wypadków, ale również przestępstw i wykroczeń.

Z tego względu Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zaingerowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Istotnym elementem akcji będzie również konkurs plastyczny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, kierowany do dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych przez osobę urodzoną w roku 2002 lub później. Na autorów najciekawszych prac konkursowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane Przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU.

Dla celów akcji stworzona została strona internetowa: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, na której dostępny jest m.in. regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia.

Informator dla dzieci

Informator dla osób dorosłych

Plakat konkursu

źródło: KGP

A.B.