Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków - Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

Komendant Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek od godziny 14:00 do 17:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Żwirki i Wigury 2. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, skargi i wnioski przyjmuje się w najbliższy dzień roboczy.

Skargi i wnioski można również kierować drogą pocztową na adres Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, jak również pocztą elektroniczną na adres:

  • /KPPKamienpomorski/SkrytkaESP