Kierownictwo KPP w Kamieniu Pomorskim - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Kierownictwo

Kierownictwo KPP w Kamieniu Pomorskim

Komendant Powiatowy Policji

w Kamieniu Pomorskim

nadkom. Zbigniew Dankowski

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Kamieniu Pomorskim

nadkom. Szymon Kowalski